Genomförda utbildningar och kurser

Best practice

”Best practice” avser vård som genom erfarenhet och forskning visats leda till ett bättre resultat än andra alternativ. Att bedriva vård enligt ”Best practice” innebär att använda den kunskap och teknik som finns tillgänglig för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

ABC har vid två tillfällen genomfört kurser i Best practice:

Best practice 1: Genomgång av de vanligast förekommande behandlingsmetoderna inom barn- och ungdomstandvården från prevention till fyllningsterapi med fokus på kliniska frågeställningar.

Best practice 2: Fokus på behandlingar inom parodontologi och erosionsskador. Men även behandling med interceptiv ortodonti och av tandvårdsrädsla.

Kurs i Best practice inom barn och ungdomstandvården

Välkomna till kursen
Barn som far illa
Primärtandkaries
Trauma del 1
Molar Incisiv Hypomineralisation
BP kariesrisk IB
Smärtlindring hos barn