Utbildningar & kurser

ABC ska ha en viktig roll för att stärka kompetensen inom såväl grundutbildning, specialistutbildning och fortbildning av tandvårdspersonal inom barn- och ungdomstandvård. Exempel på sådana aktiviteter som planeras och genomförs i samverkan mellan Folktandvården och Institutionen för odontologi är ett gemensamt seminarieprogram för ST-tandläkare i pedodonti, examensarbete för tandläkarstudenter och studenter på magisternivå, diplomkurs i pedodonti och kurser i Best practice för allmäntandläkare.