Remittera till pedodontist

Inom specialiserad barn- och ungdomstandvård där pedodonti utgör en del, råder fritt vårdval. Det innebär att patienten själv kan välja den vårdgivare som remiss ska skickas till.

Region Stockholm har idag avtal med ett flertal vårdgivare inom pedodonti, både Folktandvården, Karolinska Institutet och med privata vårdgivare.

För specifik information om vilka vårdgivare du kan remittera till se vårdgivarguiden.