Praktikbaserat forskningsnätverk

ABC i Stockholms län driver ett praktikbaserat forskningsnätverk.

Syftet med det praktikbaserade forskningsnätverket är att ytterligare bidra till god och jämlik tandhälsa bland barn och ungdomar. Genom ökad samverkan mellan kollegor och kliniker kan vi bidra till kunskapsutveckling inom barn- och ungdomstandvården.

TILL PRAKTIKBASERAT FORSKNINGSNÄTVERK