Inte medlem? Ansök om medlemskap här

Vad är Praktikbaserat forskningsnätverk?

Kollegialitet – Kunskapsutveckling – Kompetens

ABC i Stockholms län driver ett praktikbaserat forskningsnätverk.
Syftet med det praktikbaserade forskningsnätverket är att ytterligare bidra till god och jämlik tandhälsa bland barn och ungdomar. Genom ökad samverkan mellan kollegor och kliniker kan vi bidra till kunskapsutveckling inom barn- och ungdomstandvården.

Nätverket ska ge underlag till riktlinjer som förbättrar tandhälsa och välbefinnande. Vidare ta vara på barnens och föräldrarnas synpunkter och ge dem möjlighet att aktivt medverka till kunskapsutveckling.

Nätverkets mål

Klinikerna ska engagera sig i forskningsarbete och lyfta kliniska problemställningar som bidrar till verksamhetsutvecklingen.
Bidra till evidensbaserade behandlingsmetoder.
Patienterna ska kunna ha insyn och kunna påverka vilka forskningsprojekt som drivs.
Forskningen som drivs överensstämmer med patienternas behov och efterfrågan

Vid frågor eller problem med denna nätplats, vänligen kontakta:

Maria Anderson
maria.anderson@regionstockholm.se

Annika Julihn
annika.julihn@regionstockholm.se