Arbetsgrupp

Andreas Cederlund 

Tandläkarexamen vid Karolinska Institutet 1998 och specialist i odontologisk radiologi 2005. Disputerade vid KI 2002. Är idag områdeschef för specialisttandvården i Folktandvården Stockholm.


 

Margaret Grindefjord 

Leg tandläkare 1980. Specialisttandläkare i pedodonti 1988, disputerade vid Karoliniska Institutet 1995. Ansvarig för ST-utbildningen i pedodonti, Folktandvården, Eastmaninstitutet och huvudhandledare för doktorandprojektet StopCariesStockholm. Klinikchefsuppdrag inom Folktandvården Stockholm, Eastmaninstitutet, Pedodonti, 2005 –ff. Ledamot i Spesak för pedodonti. Föreståndare för Akademiskt barntandvårdscentrum (ABC), april 2016.

Therese Kvist

Tandläkarexamen 2007, Odontologie doktorsgrad 2016 och specialistbehörighet i pedodonti 2018. Therese är anställd som universitetsadjunkt och övertandläkare vid enheten för pedodonti, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. I sin forskning studerar hon betydelsen av sociala faktorer under barndomen för tandhälsa, med ett särskilt fokus för barn som utsätts för våld och övergrepp.


Georgios Tsilingaridis 

Tandläkarexamen 1997, specialistbehörighet i pedodonti 2004 och Medicine doktorsgrad 2013. Sedan 2013 är han också studierektor för tandläkarnas specialistutbildning i Stockholms län och sedan 2014 är han ordförande för Svenska Pedodontiföreningen. Georgios är i dag anställd som universitetsadjunkt och övertandläkare vid enheten för pedodonti, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet.


Eva Ljung

Sedan 1 januari 2017 vd för Folktandvården Stockholm AB. Eva Ljung har en lång bakgrund inom tandvården, både som praktiserande tandläkare och i olika chefsroller. På Folktandvården Stockholm har hon bland annat varit klinikchef och chef för tandvård och utveckling. Hon har även varit chef för Folktandvården och landstingsdirektör i Uppsala län samt ordförande i Svensk Folktandvårdsförening. Innan hon tillträdde som vd för Folktandvården Stockholm kom hon närmast från en roll som chef för Patientnämndens förvaltning i Stockholms län.