Samarbetspartners

KI Biobank

KI Biobank på Karolinska Institutet Solna är en modern och högteknologisk infrastruktur för preanalytisk hantering, förvaring och distribution av humanbiologiska prov. Vi finns som stöd för forskare som driver forskningsstudier med provinsamlingar, både inom och utanför Karolinska Institutet.

Mer information här