Viktiga händelser

Här hittar du viktiga händelser på Akademiskt Barntandvårdscentrum, ABC.

2020 ny styrning av ABC

2018 start av praktikbaserat nätverk

2017 
Maria Andersson disputerade med avhandlingen Stop Caries Stockholm: A caries-prevention program for children living in multicultural areas with low socioeconmic status”.

2017
Första mötet för ABC:s programgrupp

2016
Shervin Shahanavaz disputerade med avhandlingen ”Cogintive Behavorail Therapy for Children and Adolescents with Dental Phobia”.

2016
Konstituerande möte för Akademiskt Barntandvårdscentrum