Styrgrupp ABC

Margaret Grindefjord  föreståndare

Leg tandläkare 1980. Specialisttandläkare i pedodonti 1988, disputerade vid Karoliniska Institutet 1995. Ansvarig för ST-utbildningen i pedodonti, Folktandvården, Eastmaninstitutet och huvudhandledare för doktorandprojektet StopCariesStockholm. Klinikchefsuppdrag inom Folktandvården Stockholm, Eastmaninstitutet, Pedodonti, 2005 –ff. Ledamot i Spesak för pedodonti. Föreståndare för Akademiskt barntandvårdscentrum (ABC), april 2016.


Georgios Tsilingaridis biträdande föreståndare

Tandläkarexamen 1997, specialistbehörighet i pedodonti 2004 och Medicine doktorsgrad 2013. Sedan 2013 är han också studierektor för tandläkarnas specialistutbildning i Stockholms län och sedan 2014 är han ordförande för Svenska Pedodontiföreningen. Georgios är i dag anställd som universitetsadjunkt och övertandläkare vid enheten för pedodonti, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet.