Liten pojke med tandborste

Stop Caries Stockholm

Stop Caries Stockholm (SCS) − ett forskningsprojekt om tandhälsa hos små barn i utsatta områden.

För att förbättra tandhälsan hos barn i utsatta områden och minska skillnader i tandhälsan inom Stockholms län ville Stockholms läns landsting i ett projekt pröva att ge extra stöd till och utvärdera ett utökat vårdprogram för barn med stor risk att drabbas av karies, hål i tänderna.

Folktandvården fick i uppdrag att genomföra projektet i samarbete med Distriktstandvården. Även Karolinska Institutet och Universitetet i Köpenhamn har medverkat i projektet, som är godkänt av etiska prövningsnämnden.

Syftet med projektet

  • Förbättra tandhälsan hos barn i utsatta områden i Stockholms län.
  • Värdera kostnaderna i förhållande till uppnådd hälsa.

Projektet startade 2011 då alla 1-åringar, ca 4000 barn, i vårdbehovsområde 3 och 4 inbjöds att vara med. Barnen lottades till två olika program. Hälften av barnen fick följa det nuvarande preventionsprogrammet. De andra barnen fick ett utökat preventionsprogram. Det utökade preventionsprogrammet innebar att barnens tänder fluorlackades varje halvår. Båda programmen gavs när barnen var mellan ett och tre års ålder.

En första rapportering av resultat gjordes 2014 då barnens kariesutveckling vid tre års ålder studerats och jämförts mellan grupperna. Då visade inte programmen någon signifikant skillnad i kariesförekomst. Under 2017 undersöks barnen som då är 7 år igen. Nästa rapport kommer 2018.

Ansvarig: Maria Anderson, övertandläkare vid Eastmaninstitutet pedodonti, doktorand vid Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge

Vetenskapliga publikationer

Anderson M, Dahllöf G, Twetman S, Jansson L, Bergenlid AC, Grindefjord M. Effectiveness of early preventive intervention with semiannual fluoride varnish application in toddlers living in high-risk areas: A cluster-randomized controlled trial. Caries Res 2016;50:17-23

M, Dahllöf G, Dahlén G, Grindefjord M, Twetman S. Oral microflora in preschool children attending a fluoride varnish program: a cross-sectional study.  BMC Oral Health (2016) 16:130