Kognitiv beteendeterapi (KBT) för barn och ungdomar med dental fobi

Ett forskningsprojekt om KBT-behandling för barn och unga med tandvårdsfobi.

Syftet med projektet

  • att vidareutveckla och vetenskapligt utvärdera psykologiska behandlingar mot tandvårdsfobi (två former av kognitiv beteendeterapi, KBT).

Först intervjuas barn och föräldrar som hade fått KBT inom tandvården om sina upplevelser av denna behandling. Därefter utvecklades en så kallad ”face-to-face” KBT bestående av 10 terapisessioner hos psykolog. I en randomiserad kontrollerad studie jämfördes KBT med sedvanlig behandling för tandvårdsfobi inom barn och ungdomstandvård (inskolning, lugnande medicin, lustgas och narkos). 

På basis av erfarenheterna och kunskaperna from de tidigare projekten utvecklades därefter en internetbaserad form av KBT (IKBT) som innehåll självhjälpsguider för barn och föräldrar, tandvårdsfilmer, hemskickat övningspaket samt kontinuerlig psykologguidning via ett patientsäkert chattsystem.

Resultat av vår forskning visade att face to face KBT är en effektiv behandling för att öka patientens förmåga att klara av olika tandvårdsmoment, minska rädslan samt öka patientens tilltro till den egna förmågan att klara av tandvård. Vi rekommenderar därför att KBT görs tillgänglig inom tandvården för barn och ungdomar med tandvårdsfobi. IKBT-studien visade på liknande resultat men där saknades en kontrollgrupp, varför vi har startat en randomiserad kontrollerad studie av IKBT, tillgängligt och pågående online på ki.se/dentmed/kbt

Ansvarig: Shervin Shahnavaz, Leg. psykolog, Med. dr vid avdelningen för pedodonti, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge

Vetenskapliga publikationer

  • Shahnavaz S. Akademisk avhandling: Cognitive behavioral therapy for children and adolescents with dental phobia. Finns på https://openarchive.ki.se
  • Shahnavaz S, Rutley S, Larsson K, Dahllöf G. Children’s and parents’ experiences with cognitive behaviour therapy for dental anxiety ─ a qualitative interview study. Int J Paediatr Dent 2015;25:317-26. Impact factor: 1.338
  • Shahnavaz S, Hedman E, Grindefjord M, Reuterskiöld L, Dahllöf G. Cognitive behavioral therapy for children with dental anxiety. A randomzed controlled trial. JDR Clinical and Translational Res 2016;1(3):234-243. IF: 4.139