Hälsovägledning för att förebygga karies hos förskolebarn

En god tandhälsa grundläggs tidigt i livet. Tandhälsan hos barn och ungdomar i Sverige har förbättrats under de senaste decennierna, men barn i socioekonomiskt svaga områden uppvisar fortfarande en hög kariesprevalens.

Syftet med projektet

  • att undersöka om personlig familjeanpassad munhälsovägledning från tidig ålder är en effektiv strategi för att förebygga karies i utsatta grupper.

Hälsovägledningen utgår från förhållningsättet i motiverande samtal och sker huvudsakligen genom telefonkontakter. Målgruppen är föräldrar till förskolebarn som behandlas under narkos för karies samt barn med grav karies innan 3 års ålder.

Hälsovägledarna är specialutbildade tandsköterskor med kulturell och språklig kompetens inom svenska, arabiska, polska, somaliska och turkiska.

Ansvarig:  Ida Brännemo, leg. tandläkare (ST) och doktorand vid avdelningen för pedodonti, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge.