Dentala manifestationer vid osteogenesis imperfecta och effekten av bisfosfonatbehandling på tandutveckling hos barn och ungdomar

Ett forskningsprojekt om tandutveckling hos barn och ungdomar med sjukdomen osteogenesis imperfecta.

Varje år föds cirka fem barn med en medelsvår eller svår form av osteogenesis imperfecta (OI) i Sverige. Sjukdomen är ärftlig, men även nymutationer är vanliga.

Kännetecken vid OI är benskörhet, skelettfelställningar, kortvuxenhet, hörselproblem, synskador, ledinstabilitet, skelettsmärta samt tandutvecklingsstörningar. Hos cirka 25-50 % av patienterna med OI finns även tandutvecklingsstörningen dentinogenesis imperfecta (DI) som drabbar dentinet (skiktet innanför emaljen) och försvagar samt missfärgar tänderna.

Detta kan i svårare fall leda till omfattande sönderfall av tandsubstans och påföljande infektioner med stor påverkan på barnens livskvalitet.

Syftet med projektet

  • att undersöka eventuellt samband mellan tandutvecklingsstörningar och mutationer i de båda kollagen-typ I-generna. Med sådan kunskap har vi förhoppning att på sikt på ett tidigare stadium diagnostisera och bättre planera optimal tandbehandling för barn och ungdomar med OI/DI.

Ansvarig: Kristofer Andersson, leg. tandläkare, ST och doktorand vid avdelningen för pedodonti, institutionen för odontologi, Karolinska institutet, Huddinge