Programförklaring

Fokusområden:

Studera socio-ekonomiska bestämningsfaktorer för oral hälsa ur ett livsperspektiv

Studera kariesutveckling och prevention hos förskolebarn genom:

  • Aktiv hälsostyrning
  • Fluorbaserade preventionsmetoder
  • Antibakteriella försvarsfaktorer i saliv och sambandet mellan genetiska faktorer och kariesutveckling
  • Epidemiologiska studier som använder registerdata

 

Beteendemedicinska projekt

  • Utveckling av evidensbaserade psykologiska metoder i tandvården

 

Klinisk odontologisk behandlingsforskning

  • Adresserade till av SBU identifierade kunskapsluckor