Styrelse

 

Ordförande – Kjell Bjerrehorn, DDS

Tandläkare sedan 1978. Övergick från klinisk tjänstgöring till fristående beställarfunktion för tandvård 1994, vilken senare uppgick i hälso- och sjukvårdens motsvarande organisation (HSF). Ansvarar inom HSF för: allmän- och specialisttandvård för barn- och ungdomar, planering och finansiering av ST-verksamheten, fouu-frågor etc. Särskilda uppdrag: Ordförande i Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF), Akademiskt bartandvårdscentrum (ABC) samt Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT).


Susanne Kähri Anerfält, DDS

Legitimerad tandläkare samt områdeschef för Specialisttandvården Folktandvården Stockholms Län AB, Chef Folktandvården Eastmaninstitutet. Har haft klinikchefsuppdrag sedan i början av 2000-talet och har tidigare varit områdeschef för både Allmäntandvård och Medicinsk tandvård med start 2010. Susanne har utöver sin odontologiska utbildning även en MBA-examen från Handelshögskolan, Stockholm. Är ordinarie ledamot i Folktandvårdens Stockholms län ABs ledningsgrupp.


Alfheidur Astvaldsdottir

Tandläkarexamen 1997, Medicine doctor 2010 och Behörighet i cariologi 2013. Sedan 2011 har Álfheiður varit anställd som universitetsadjunkt och övertandläkare på avdelningen för cariologi, Karolinska Institutet. Hon har varit studierektor för den Nationella kliniska forskarskolan i odontologi sedan 2013 och varit KI:s representant i ABC:s styrelse sedan 2015.


Eva Ljung

Sedan 1 januari 2017 vd för Folktandvården Stockholm AB. Eva Ljung har en lång bakgrund inom tandvården, både som praktiserande tandläkare och i olika chefsroller. På Folktandvården Stockholm har hon bland annat varit klinikchef och chef för tandvård och utveckling. Hon har även varit chef för Folktandvården och landstingsdirektör i Uppsala län samt ordförande i Svensk Folktandvårdsförening. Innan hon tillträdde som vd för Folktandvården Stockholm kom hon närmast från en roll som chef för Patientnämndens förvaltning i Stockholms län.