Styrelse

Tf ordförande –Göran Dahllöf, DDS PhD

Leg. tandläkare sedan 1979, och disputerad 1986 och professor inom pedodonti sedan 1998. Är sedan 2010 chef för avdelningen för barn- och ungdomstandvård vid Institutionen för Odontologi. Utöver detta uppdrag är Göran även ordförande för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting och medlem av Stockholms medicinska råd. Göran är även representant i ABC:s styrelse samt i den akademiska programgruppen.


Georgios Tsilingaridis, DDs, PhD

Tandläkarexamen 1997, specialistbehörighet i pedodonti 2004 och Medicine doktorsgrad 2013. Sedan 2013 är han också studierektor för tandläkarnas specialistutbildning i Stockholms län och sedan 2014 är han ordförande för Svenska Pedodontiföreningen. Georgios är i dag anställd som universitetsadjunkt och övertandläkare vid enheten för pedodonti, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet samt som övertandläkare på avdelningen för Pedodonti, Eastmaninstitutet, Folktandvården Stockholm AB.


Eva Ljung

Sedan 1 januari 2017 vd för Folktandvården Stockholm AB. Eva Ljung har en lång bakgrund inom tandvården, både som praktiserande tandläkare och i olika chefsroller. På Folktandvården Stockholm har hon bland annat varit klinikchef och chef för tandvård och utveckling. Hon har även varit chef för Folktandvården och landstingsdirektör i Uppsala län samt ordförande i Svensk Folktandvårdsförening. Innan hon tillträdde som vd för Folktandvården Stockholm kom hon närmast från en roll som chef för Patientnämndens förvaltning i Stockholms län.