Viktiga händelser

Här hittar du kurser och andra viktiga händelser på Akademiskt Barntandvårdscentrum, ABC.

24 november 2017 
Maria Andersson disputerade med avhandlingen Stop Caries Stockholm: A caries-prevention program for children living in multicultural areas with low socioeconmic status”.

9 maj 2017
Första mötet för ABC:s programgrupp

2 december 2016
Shervin Shahanavaz disputerade med avhandlingen ”Cogintive Behavorail Therapy for Children and Adolescents with Dental Phobia”.

16 mars 2016
Konstituerande möte för Akademiskt Barntandvårdscentrum