Viktiga händelser

Här hittar du kurser och andra viktiga händelser på Akademiskt Barntandvårdscentrum, ABC.

2020 ny styrning av ABC

2019 start av praktikbaserat nätverk

24 november 2017 
Maria Andersson disputerade med avhandlingen Stop Caries Stockholm: A caries-prevention program for children living in multicultural areas with low socioeconmic status”.

9 maj 2017
Första mötet för ABC:s programgrupp

2 december 2016
Shervin Shahanavaz disputerade med avhandlingen ”Cogintive Behavorail Therapy for Children and Adolescents with Dental Phobia”.

16 mars 2016
Konstituerande möte för Akademiskt Barntandvårdscentrum