Ledningsgrupp

 

Margaret Grindefjord, DDS, PhD

Leg tandläkare 1980. Specialisttandläkare i pedodonti 1988, disputerade vid Karoliniska Institutet 1995. Ansvarig för ST-utbildningen i pedodonti, Folktandvården, Eastmaninstitutet och huvudhandledare för doktorandprojektet StopCariesStockholm. Klinikchefsuppdrag inom Folktandvården Stockholm, Eastmaninstitutet, Pedodonti, 2005 –ff. Ledamot i Spesak för pedodonti. Föreståndare för Akademiskt barntandvårdscentrum (ABC), april 2016.


Göran Dahllöf, DDS PhD

Leg. tandläkare sedan 1979, och disputerad 1986 och professor inom pedodonti sedan 1998. Är sedan 2010 chef för avdelningen för barn- och ungdomstandvård vid Institutionen för Odontologi. Utöver detta uppdrag är Göran även ordförande för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting och medlem av Stockholms medicinska råd. Göran är även representant i ABC:s styrelse samt i den akademiska programgruppen.