Akademisk programgrupp

 

Georgios Tsilingaridis, DDs, PhD

Tandläkarexamen 1997, specialistbehörighet i pedodonti 2004 och Medicine doktorsgrad 2013. Sedan 2013 är han också studierektor för tandläkarnas specialistutbildning i Stockholms län och sedan 2014 är han ordförande för Svenska Pedodontiföreningen. Georgios är i dag anställd som universitetsadjunkt och övertandläkare vid enheten för pedodonti, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet samt som övertandläkare på avdelningen för Pedodonti, Eastmaninstitutet, Folktandvården Stockholm AB.


Göran Dahllöf, DDS, PhD

Leg. tandläkare sedan 1979, och disputerad 1986 och professor inom pedodonti sedan 1998. Är sedan 2010 chef för avdelningen för barn- och ungdomstandvård vid Institutionen för Odontologi. Utöver detta uppdrag är Göran även ordförande för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting och medlem av Stockholms medicinska råd. Göran är även representant i ABC:s styrelse samt i den akademiska programgruppen.


Margaret Sällberg Chen, DDS, PhD

Docent i infektionsbiologi, universitetslektor, chef för enheten för cariologi, temagruppsledare i infektion, inflammation och immunologi, studierektor för forskarutbildning på Institutionen för Odontologi vid Karolinska Institutet. Margaret är legitimerad tandläkare och disputerade vid KI. Postdoc i USA vid The Scripps Research Institute, därefter arbetade Margaret på Folkhälsomyndigheten med forskningsprojekt om skydd mot infektionssjukdomar. Margarets forskning är idag fokuserad kring oral mikrobiologi, immunologi samt biomarkör discovery, som stöds av tex. Cancerfonden. Publicerat i bla. Nature, PNAS, Gastroenterology, Journal of Immunology.

För mer information se http://ki.se/people/marche.


Sofia Traneus, DDS, PhD

Adjungerad professor i Medicinsk och odontologisk metodutvärdering vid Malmö högskola (2014) och docent i Klinisk oral vetenskap vid Karolinska institutet (2010). Hon är avdelningschef vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) med ansvar för bland annat det särskilda regeringsuppdraget om vetenskapliga kunskapsluckor. Sofia Tranæus avlade tandläkarexamen vid Karolinska institutet 1988 och arbetade åren 1989-2007 som forskare och universitetslärare vid Karolinska institutets institution för odontologi samt universitetslärare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)


Anders Hjern, MD, PhD

Anders Hjern är barnläkare vid Sachsska Barnsjukhuset, professor i social epidemiologi för barn och ungdomar vid Karolinska Institutet och projektledare vid Centre for Health Equity studies (CHESS). I sin forskning studerar han främst betydelsen av sociala livsvillkor under barndomen för hälsa, med särskilt intresse för migration och barn i samhällsvård


Margaret Grindefjord, DDS, PhD

Leg tandläkare 1980. Specialisttandläkare i pedodonti 1988, disputerade vid Karoliniska Institutet 1995. Ansvarig för ST-utbildningen i pedodonti, Folktandvården, Eastmaninstitutet och huvudhandledare för doktorandprojektet StopCariesStockholm. Klinikchefsuppdrag inom Folktandvården Stockholm, Eastmaninstitutet, Pedodonti, 2005 –ff. Ledamot i Spesak för pedodonti. Föreståndare för Akademiskt barntandvårdscentrum (ABC), april 2016.