Klinisk odontologisk behandlingsforskning genom ett praktikbaserat nätverk

Inom ABC ska ett praktikbaserat forskningsnätverk med mottagningar inom folktandvård och privattandvård byggas upp för att utreda forskningsfrågor och utbyta kunskap och erfarenheter. Denna struktur förväntas kunna ge möjligheter till stora kliniska behandlingsstudier och kliniska prövningar. 

Syftet med projektet

  • att definiera forskningsfrågor för att identifiera kunskapsluckor som allmäntandläkare har ett starkt intresse för att få besvarade

Ansvarig: Alfheidur Astvaldsdottir, leg. tandläkare, adjunkt vid avdelningen för cariologi, institutionen för odontologi, Karolinska institutet, Huddinge