Projektkatalog

Forskningsverksamheten är en angelägenhet för Institutionen för odontologi och Folktandvården i samverkan. Folktandvården har tillsammans med institutionen verkat för extern finansiering av forskning och utveckling.

Redan befintliga resurser för forskning koncentreras till ABC.

Inom ABC ska ett praktikbaserat forskningsnätverk bestående av tandvårdsmottagningar inom folktandvård och privattandvård byggas upp för att utreda forskningsfrågor och utbyta kunskap och erfarenheter. Denna struktur förväntas kunna ge möjligheter till stora kliniska behandlingsstudier och kliniska prövningar.

Inom ABC pågår studier som omfattar barn och ungdomar inom både pedodonti och andra ämnesområden. Etablerade forskningsprojekt inom andra ämnesområden kan erbjudas att ingå i ABC. Flera av dessa har stöd från Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF).

Forskningen koncentreras inom dessa områden som har identifierats som kunskapsluckor:

 • Kariesutveckling och kariesprevention
 • Tandvårdsrädsla
 • Praktikbaserat nätverk
 • Mineraliseringsstörningar
 • Dental erosion
 • Registerstudier
 • Trauma

Forskningsprojekt inom respektive område:

Kariesutveckling och kariesprevention

Pågående

 • Stop Caries Stockholm 
  Kan utökad prevention med fluorlackningar 2 gånger per år från 1 års ålder minska kariesutvecklingen hos barn upp till 3 år?
  Maria Anderson och Margaret Grindefjord.
 •  
 • Probiotika och tidig kariesutveckling, RCT-studie, multicenterstudie.

Pamela Hasslöf, Jelena Marinkovic, Lina Grankvist och Margaret Grindefjord

 • Pre, peri- och postnatala riskfaktorer för kariesutveckling hos förskolebarn
  Hur kan vi identifiera riskfaktorer för kariesutveckling hos förskolebarn?
  Annika Julihn

Avslutat

 • Riktlinjer för behandling av karies i primära bettet.

  Margaret Grindefjord.

 • Barnhälsovårdsprogram med utökade hembesök för barn i socioekonomiskt svaga områden i samverkan med tandvården.

Ida Brännemo,Göran Dahllöf, Georgios Tsilnigaridis och Margaret Grindefjord

 • Tandvård och prevention till barn och ungdomar som senare behandlats under narkos.

Margaret Grindefjord, Jan Person och Georgios Tsilnigaridis


Tandvårdsrädsla

Pågående

Avslutat

 • Tandvårdsrädsla hos barn med invandrarbakgrund
  Är barn med invandrarbakgrund mer rädda för tandvården än barn utan invandrarbakgrund? Vilka är riskfaktorerna?
  Andreas Dahlander.

Praktikbaserat nätverk

Pågående

Hur kan vi besvara identifierade och prioriterade kunskapsluckor i barn- och ungdomstandvården med hjälp av allmänpraktiker?
Annika Julihn

 • Utvärdering av två olika behandlingsmetoder för behandling av karies i primära molarer, fullständig kariesexavering jämfört med ofullständig kariesexkavering.

Annika Julihn, Margaret Grindefjord och Georgios Tsilnigaridis


Mineraliseringsstörningar

Pågående

 

 • Tidig restaurativ rehabilitering vid amelogenesis imperfecta hos barn och ungdomar
  Hur kan den protetiska terapin förbättras hos barn och ungdomar med amelogenesis imperfecta. Hur är patienternas upplevelse?
  Gunilla Pousette Lundgren

Dental erosion

Pågående

 • Förekomst av dental erosion hos en grupp 15- och 17-åringar i Stockholm och dess riskfaktorer
  Hur vanligt är dental erosion hos en grupp 15- och 17-åringar i Stockholm? Vilka är riskfaktorerna?
  Maria Jarkander

Registerstudie

Pågående

 • Riskprediktorer för kariesutveckling
 • Undersöka medicinska, odontologiska och sociala konsekvenser av barnfetma, Borisregisret och SKAPA

Trauma

Pågående

 • Behandling av unga traumaskadade tänder med pulpanekros och oavslutad rotutveckling

Alina Wikström, Malin Brundin, och Georgios Tsilnigardis


Övrigt

Pågående

 • Orala manifestationer hos barn diagnostiserade med Mb Chron eller Ulcerös kolit. Ett examensarbete för tandläkarstudenter.

Karin Högkil, Margaret Grindefjord och Karin Garmin