Examensarbeten

Många studentarbeten görs i samarbete med ACT

Examensarbeten genomförs på magister- och masternivå och på grundutbildningsnivå

Pågående examensarbete på grundutbildningsnivå

Refugee children and adolecents need of dental care in Sweden
Studenter : Agnes Turska & Ruby Apas, Termin 7, Monica Barr Agholme, M Grindefjord